Koci, koci łapci oraz kosi, kosi łapci

Koci, koci łapci oraz kosi, kosi łapci
20.11.2019
20.11.2019
Chciałabym zapytać o zwroty z dziecięcej rymowanki. W niektórych wersjach pojawia się Koci koci łapci…, w innych wersjach kosi kosi łapci. Co oznaczają te zwroty?

Z poważaniem
Beata
Tekst tej zabawianki-rymowanki dla niemowląt znany jest chyba każdemu, służy ona rozwijaniu zdolności pamięciowych i psychomotorycznych dziecka. Istotą zabawy jest korelacja ruchu rączek (np. kołysanie i klaskanie) i słowa (zawiera nie tylko spieszczenie: łapci(e), ale także nagromadzenie miłych dla ucha, pieszczotliwie brzmiących głosek). Słowa powtórzonego kosi, kosi albo tosi, tosi są, według mojej wiedzy pochodzenia gwarowego. Słownik gwar małopolskich zawiera kosiać w znaczeniu ‘klaskać’; Słownik górali polskich na Bukowinie rejestruje w tym samym znaczeniu czasowniki tosiać i tosikać. Koci, koci łapci powstaje drogą asocjacji, przez powiązanie pieszczot z kotkiem, należącym do ulubionych zwierząt naszego dzieciństwa.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego