Kołosza

 
Kołosza
19.06.2019
Spotkałam się z celownikiem nazwiska Kołosza w wersji: Kołosze (odmiana nazwiska żeńskiego).
Wg mnie odmiana powinna być:
1. Anna Kołosza
2. Anny Kołoszy
3. Annie Kołoszy lub Annie Kołosza
4.Annę Kołoszę lub Annę Kołosza
5.Anną Kołoszą lub Anną Kołosza
6. Annie Kołoszy
7.Anno Kołosza.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się, czy ta odmiana jest właściwa czy błądzę?
Nazwisko (i męskie, i żeńskie) Kołosza odmienia się jak rzeczownik żeński, np. grusza. Poprawna odmiana zatem to:
M. To jest Anna Kołosza.
D. Nie ma Anny Kołoszy.
C. Przyglądam się Annie Kołoszy.
B. Widzę Annę Kołoszę.
N. Idę z Anną Kołoszą.
Ms. Rozmawiam o Annie Kołoszy.
W. O! Anno Kołosza! (wołacz nazwisk jest równy mianownikowi).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego