Konieczny przecinek po zdaniu podrzędnym

 
Konieczny przecinek po zdaniu podrzędnym
29.01.2016
Szanowni Państwo,
mam pytanie o przecinek w zdaniu:
Zauważyłem, że często używasz tego słowa, i faktycznie spełnia wtedy swoją rolę.
Nie jestem pewien przecinka przed i. Wydaje mi się, że bez niego sens jest taki, że ktoś zauważył zarówno używanie słowa, jak i spełnianie roli. Z przecinkiem zaś jest tak, że ktoś zauważył częste użycie, a poza tym stwierdza, że to częste użycie spełnia swoją rolę. Wersja z przecinkiem zdaje mi się więc bardziej logiczna.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Najlepiej by było napisać tak:
Zauważyłem, że często używasz tego słowa i że faktycznie spełnia (ono) wtedy swoją rolę.
Człony wprowadzone spójnikiem że są podrzędne, ale względem siebie współrzędne i przed i przecinka wówczas nie ma. W wypowiedzeniu interesującym czytelnika mamy jednak do czynienia z inną konstrukcją podrzędnie złożoną, składającą się ze zdania Zauważyłem, że często używasz tego słowa oraz z frazy podrzędnej i faktycznie spełnia (ono) wtedy swoją rolę będącej elipsą dłużej konstrukcji Zauważyłem, że wtedy faktycznie spełnia (ono) wtedy swoją rolę. W takiej sytuacji przed spójnikiem i musi się pojawić przecinek zamykający część podrzędną często używasz tego słowa.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego