Konwencje opracowywania przypisów bibliograficznych

Konwencje opracowywania przypisów bibliograficznych

10.03.2023
10.03.2023

W tekście, który opracowywałem, w przypisach na dole strony miałem taki przypadek:

[1] Autor, Dzieło, s. X.

[2] Przypis opisowy nie zawierający cytatów ani źródeł (przyp. red.).

[3] Tamże.

Czy w przypisie trzecim, chcąc odwołać się do źródła cytowanego w przypisie pierwszym, mogę napisać "tamże"? Wydawało mi się, że tak, bo "tamże" odnosi się do ostatnio przywołanego źródła (nie zaś ostatniego przypisu), zostało to jednak podane w wątpliwość, pytam więc ekspertów.

Pozdrawiam

Konwencję z polskim Tamże albo łacińskim Ibidem (ew. Ibid., Ib.) stosuje się, jeżeli autor publikacji powołuje się na ten sam dokument wymieniony w przypisie bezpośrednio poprzedzającym (niezależnie od charakteru tego przypisu) i – dodatkowo – przypis taki musi być umieszczony na tej samej stronicy lub stronicach na rozwarciu co przypis poprzedzający. Jeśli te przesłanki nie mogą być spełnione, powtarza się początkowe elementy opisu tego dokumentu (nazwę autora i tytuł lub jego początek zawierający co najmniej jeden wyraz znaczeniowo samodzielny), dodając określenie: dz. cyt. (= dzieło cytowane) lub łaciński skrót: op. cit. (= opus citatum). Chodzi tu przede wszystkim o wygodę czytelnika. Nie powinien on być zmuszany do przeskakiwania wzrokiem przypisów ani kartkowania wstecz książki w poszukiwaniu pełnego źródła bibliograficznego.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego