Kto mieszka w Kostaryce?

Kto mieszka w Kostaryce?
19.12.2013
19.12.2013
Chciałbym spytać o nazwę mieszkańca Kostaryki. Słowniki (Uniwersalny s.j.p., S. nazw własnych, Wielki s. ortograficzny PWN) podają wyłącznie słowo Kostarykanin, ale uzus zdaje się przemawiać na korzyść Kostarykańczyka. Dodatkowo mamy hasło Kostarykańczycy w encyklopedii http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3926230 (to jedyne źródło, jakie udało mi się znaleźć). Czy można zatem bezpiecznie używać obydwu form?
Oprócz wymienionych przez Pana słowników także Słownik nazw geograficznych Jana Grzeni i Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN mają wyłącznie formę Kostarykanin. Sprawdziłem frekwencję form Kostarykanie i Kostarykańczycy na stronach WWW (za pomocą wyszukiwarki Google) i dostałem liczby 10100 oraz 8230. Ciekawe, że kiedy się wyświetli obrazy Google dla słowa Kostarykanie, to widać głównie piłkarzy, natomiast galeria obrazów dla słowa Kostarykańczycy jest bardziej urozmaicona. Być może kiedyś formy te zróżnicują się znaczeniowo, na razie jednak trzeba je uznać za warianty. Pierwszy ma status oficjalny, jest obecny w słownikach, drugi zaś żyje tylko w uzusie. Trudno będzie ten stan rzeczy zmienić (gdyby Panu zależało), gdyż formę Kostarykanin jako jedyną podaje Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych wydany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2011 r. Przymiotniki i nazwy mieszkańców opracowała w nim Komisja Ortograficzno-Onomastyczna Rady Języka Polskiego.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego