Kto widział krasnala...

 
Kto widział krasnala...
19.05.2001
Czy krasnal to rzeczownik żywotny?
Tak, i to nie tylko ze względu na swoje znaczenie, ale i ze względu na swoją łączliwość składniową - taką jak u rzeczowników typu chłopiec lub pies. Powiemy np. "Popatrz na tego krasnala, tego chłopca i tego psa". Powiemy też: "Popatrz na te krasnale i te psy" albo "Popatrz na tych krasnalów i tych chłopców". Przykłady te pokazują, że rodzaj gramatyczny krasnala jest chwiejny - męskozwierzęcy lub męskoosobowy. Najwyraźniej krasnal jest istotą dwoistą - widać to w tym, jak o nim mówimy.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego