Który Pułk Piechoty?

 
Który Pułk Piechoty?
4.10.2019
Szanowni Państwo!
Proszę o odpowiedź jaki jest prawidłowy zapis jednostek wojskowych.
Chodzi o kropki po cyfrze:
2 Pułk Piechoty
2. Pułk Piechoty.

Bardzo dziękuję,
Z wyrazami szacunku
Natalia Mirowska.
Szanowna Pani,
zapisem liczebników porządkowych w nazwach jednostek wojskowych nie rządzą specjalne prawa – możliwy jest zapis zarówno z kropką (2. Pułk Piechoty), jak i bez niej (2 Pułk Piechoty). Ten pierwszy jest bardziej jednoznaczny – bez wątpienia wskazuje na to, że mamy do czynienia z liczebnikiem porządkowym. W wypadku liczebnika 2 nie doszłoby do dwuznaczności (nawet zapis 2 Pułk Piechoty odczytalibyśmy jako ‘drugi pułk piechoty’, a nie jako ‘dwa pułki piechoty), ale liczebnik 1 już przysporzyłby kłopotów, gdyż można by go potraktować zarówno jako liczebnik główny (‘jeden pułk piechoty), jak i jako liczebnik porządkowy (‘pierwszy pułk piechoty’). Aby uniknąć takich nieporozumień, należy stosować kropkę po tym liczebniku porządkowym, który stwarza możliwość podwójnej interpretacji. Aby z kolei zachować spójność nazewniczą, warto tę kropkę stawiać po każdym liczebniku porządkowym w obrębie nazw jednego typu.

Z pozdrowieniami
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego