Który czy jaki?

Który czy jaki?
27.02.2017
27.02.2017
Szanowni Państwo,
Czy mogłabym prosić o pomoc w ustaleniu, która z form jest poprawna:
w formie, w której go odebrałam
czy
w formie, w jakiej go odebrałam?

Magdalena
Przytoczę wyjaśnienia ze Słownika poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego (PWN, 2004, CD):

W razie wątpliwości dotyczących wyboru zaimka który lub jaki należy kierować się następującą zasadą: jeżeli w poprzedzającym kontekście można użyć zaimka ten, następuje po nim zaimek który. Np.: Wybraliśmy tego kandydata, który (nie: jaki) znał najwięcej języków. Chciałbyś chyba ten model drukarki, który (nie: jaki) widziałeś na targach. Jeżeli w zdaniu nadrzędnym może wystąpić zaimek taki następuje po nim zaimek jaki. Np.: Wybrała taką melodię, jaką (nie: którą) matka bardzo lubiła. Były tu takie warunki, jakie (nie: które) miałam w dzieciństwie. [hasło który]

Zaimka jaki używamy, jeżeli w poprzedzającym kontekście może wystąpić zaimek taki. Np.: Oczekuje takiej pracy, o jakiej (nie: o której) już wcześniej rozmawiała. Doszły do mnie takie pochwały, o jakich (nie: o których) nawet nie marzyłam. Natomiast jeśli w poprzedzającym fragmencie może wystąpić zaimek ten, używamy w zdaniu zaimka który. Np.: To był ten wypadek, który (nie: jaki) komentowała prasa. Poproś tego kolegę, do którego masz zaufanie. [hasło jaki]


Nie znam szerszego kontekstu zdania, o które Pani pyta, więc trudno mi określić, o czym jest w nim dokładnie mowa. Mogę sobie wyobrazić, np., że odbieram kogoś ze szpitala i osoba ta jest w dobrej formie, a po tygodniu znów się źle czuje – wówczas powiem: Po tygodniu nie był już w formie, w jakiej go odebrałam ze szpitala. Tu nie wskazujemy na konkretną formę, lecz na „rodzaj” formy. Możemy sobie też wyobrazić sytuację, w której mowa o konkretnej formie czegoś (np. ciastka mają formę gwiazdek, wiersz ma formę sonetu, wyraz ma formę liczby mnogiej) – wówczas raczej powiemy: …w formie, w której… .
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego