Który mamy rok?

Który mamy rok?
2.06.2014
2.06.2014
Mam pytanie odnośnie zapisu dat, a dokładnie chodzi mi o zapis lat. Z tego co wiem, tylko dwie ostatnie cyfry mają postać liczebników porządkowych. Np. w roku tysiąc dwadzieścia [chyba dwieście – Red.] pięćdziesiątym piątym. W przypadku roku 2000 powiemy: w roku dwutysięczym, a w 2002 – w roku dwa tysiące drugim. Moje pytanie brzmi: czy możliwe jest powiedzenie: w roku dwu tysięcznym drugim?? Czy trzeba pozostać konsenkwentnym i odmieniać tylko ostatnie dwie cyfry?
Kiedy zbliżał się rok 2000, nazwaliśmy go dwutysięcznym, nie budziło to kontrowersji. Następne lata jedni nazywali przez analogię do roku 2000, czyli dwutysięczny pierwszy, dwutysięczny drugi itd., a inni przez analogię do dat z poprzedniego tysiąclecia, np. rok dwa tysiące pierwszy, rok dwa tysiące drugi itd. Językoznawcy stoją zwykle na stanowisku, że tylko nazwy z drugiego szeregu są uprawnione. Nie wyjaśniają jednak dlateczego, a ściślej biorąc, wyjaśniają nieprzekonująco: właściwie bowiem dlaczego odległy rok 1001 ma być lepszym wzorem dla nazwy roku 2001 niż całkiem bliski rok 2000?
Mamy już rok 2014, a ciągle słychać ludzi mówiących rok dwutysięczny czternasty i nie są to wcale osoby demonstrujące szczególną niekompetencję językowa ani obojętność dla spraw języka. W moim przekonaniu ten fakt – w połączeniu z tym, o czym mowa w poprzednim akapicie – stanowi wystarczającą przesłankę, aby obie konstrukcje aprobować (przynajmiej do czasu, gdy ta nienormatywna sama wyjdzie z użycia jako za trudna w użyciu dla większych liczb). Jeśli jednak chce się Pani wyrażać w zgodzie ze słownikami poprawnej polszczyzny, to musi Pani mówić o roku dwa tysiące czternastym (i dwa tysiące drugim), nie inaczej.
Cokolwiek Pani wybierze, proszę zwrócić uwagę na pisownię: słowo dwutysięczny piszemy bez odstępu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego