Kuriata

 
Kuriata
20.11.2019
Szanowni Eksperci,
w utworze „Szkice inteligenckie” Tadeusza Borowskiego znalazłem następujący fragment:

na stole kładą nam chleb oraz smalec
stary kuriata z młodym panem pankiem

Co oznacza słowo kuriata? Nie znalazłem go w żadnym dostępnym mi słowniku.
Wyraz kuriata w utworze Tadeusza Borowskiego trzeba chyba uznać za neologizm, budzący skojarzenia z furiatem, wariatem, z niecenzuralnym wyrazem ku..., a jednocześnie, przez końcówkę -a, z rzeczownikiem poeta. Może tu być także odwołanie do formy liczby mnogiej rosyjskiego куря́та (M. lp. курёнок ‘kurczę – pisklę kury domowej’; a więc ‘kurczęta’). Choć słowo zapisano małą literą, warto wziąć także pod uwagę fakty, że Kuriata funkcjonuje w polszczyźnie jako nazwisko. Jego pochodzenie jest ciekawe (por. Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, T1, A-K, Kraków 1999 r.), ponieważ wywodzi się od biblijnego Judasza z Kariotu lub z niemieckiej nazwy osobowej Karioth. Autor podaje kilkanaście wersji tego nazwiska, np.: Koriata, Kuriat, Kuriato, Kuriata itp. Nazwisko Kuriata nosiło kilkanaście lat temu w Polsce ponad 3300 osób. Nowych danych brak i pewnie ich z powodu RODO łatwo nie zdobędziemy.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.