Łacińskie skróty w polskim tekście

 
Łacińskie skróty w polskim tekście
20.03.2016
Chciałbym zapytać o poprawność stosowania łacińskich skrótów, takich jak etc., i.e, e.g., w tekstach oficjalnych, np. w pracy magisterskiej. Są to zwroty bardzo chętnie używane w anglojęzycznej literaturze naukowej; ciekawym, czy konsekwentne wyparcie ich polskich odpowiedników nie będzie odebrane negatywnie. Sama praca magisterska dotyczy nauk technicznych.

Pozdrawiam serdecznie
Mateusz Owczarczak
Z wymienionych w pytaniu trzech łacińskich skrótów – etc. (= et cetera, pol. i tak dalej, itd.), i.e. (= id est, pol. to jest, tj.; to znaczy, tzn.) oraz e.g. (= exempli gratia, pol. na przykład, np.) – w tekstach w języku polskim tradycyjnie używa się zasadniczo tylko pierwszego. Współcześnie nie stosuje się i.e. jako zamiennika tj. czy tzn. oraz e.g. jako zamiennika np. Posługiwanie się tymi łacińskimi skrótami – tak charakterystyczne dla tekstów anglojęzycznych – w polszczyźnie będzie uchodziło za pretensjonalne.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego