Łączliwość sprawy

 
Łączliwość sprawy
10.05.2019
Szanowni Państwo,
czy rzeczownik sprawa cywilna może łączyć się z czasownikiem wynikać? Na przykład, czy poprawne jest zdanie: Sprawy cywilne, w odróżnieniu od spraw kryminalnych, wynikają z okoliczności, w których dany podmiot – osoba albo przedsiębiorstwo – uważa, że naruszone zostały jego prawa?

Z poważaniem
Anna Pachocka
Wyrażenie sprawa cywilna (oraz sprawa karna, nie: sprawa kryminalna) nie łączy się z czasownikiem wynikać. Powiemy raczej, że ktoś wniósł sprawę, dlatego że zostały naruszone jego prawa lub: wniósł sprawę ze względu na okoliczności… .
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego