Ładne kwiatki!

Ładne kwiatki!
29.01.2016
29.01.2016
Szanowni Państwo,
czy wyraz kwiatki w znaczeniu ‘błędy, niefortunne sformułowania’ powinno się ująć w cudzysłów?
Ponadto chciałem spytać o zdania:
  1. Na niektóre sprawy nie możemy nic poradzić, np. na to, że żyjemy w kotlinie(,) i na to, że wiatry z zachodu przynoszą nam najgorsze opary.
    Czy po wyrazie kotlinie przecinek powinien się pojawić?.
  2. Figurę ma fantastyczną (,) jak nastolatka.
    Czy tutaj po jak występuje dopowiedzenie, które wymaga postawienia przecinka?

Słowo kwiatek (w lm. kwiatki ) w znaczeniu ‘błąd ortograficzny lub merytoryczny w tekście; niezręczne sformułowanie kompromitujące mówiącego lub piszącego’ jest określeniem potocznym, a więc niedającym się do tekstów pisanych. Jeśli jednak już się w piśmie znajdzie, nie ma potrzeby zaopatrywania go w cudzysłów, gdyż sam kontekst wyjaśnia przecież, o co chodzi… Znane jest powiedzenie ładne kwiatki! (kiedy dziwimy się czemuś…), np. Jeszcze nie wyszedłeś do szkoły? Ładne kwiatki, jest już kwadrans przed ósmą! Współcześnie w rozmaitych tekstach nadużywa się cudzysłowów.

Jeśli chodzi o interpunkcję w zdaniu 1., to powinna ona wyglądać tak:
Na niektóre sprawy nie możemy nic poradzić, np. na to, że żyjemy w kotlinie, i na to, że wiatry z zachodu przynoszą nam najgorsze opary.
Przed i m u s i s i ę pojawić przecinek, który zamyka zdanie podrzędne (że żyjemy w kotlinie).
Co się tyczy zdania 2., to człon jak nastolatka jest w tym wypadku d o p o w i e d z e n i e m, a to oznacza, że przed jak należy wstawić przecinek:
Figurę ma fantastyczną, jak nastolatka.
Nie chodzi bowiem o klasyczne porównanie, takie jak w zdaniu Figurę ma jak nastolatka, w którym przed członem jak przecinka nie ma powodu wstawiać.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego