Leibnitz?

 
Leibnitz?
14.06.2012
Tylko Leibniz czy również Leibnitz (jako filozof, nie jako miasto)? W niemal wszystkich słownikach ortograficznych, encyklopediach itp. można znaleźć tylko tę pierwszą postać, jednak w jednym znalazła się, być może przez nieuwagę korekty, ta druga – vide http://www.sjp.pl/Leibnitz – i nie wiadomo teraz, co o niej sądzić.
W przywołanym słowniku internetowym słowo to zapisano wielką literą, bez definicji, a jedynie z notą „niedopuszczalne w grach”. Ma Pan rację: nie wiadomo, co o nim sądzić. Może redaktorzy słownika mieli na myśli miasto w Austrii, może oboczną formę nazwiska filozofa (notuje ją polska Wikipedia, niemiecka przytacza nazwisko ojca filozofa w formie Leibnütz), a może jeszcze coś innego. Ciekawa jest wymiana zdań pod artykułem, ale rozstrzygnięcia nie przynosi. WSO PWN zna tylko Leibniza.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego