Liczby i skróty

Liczby i skróty
6.10.2016
6.10.2016
Szanowna Redakcjo,
czy zestawienie ze sobą liczby zapisanej słownie i skrótu (por. dwa mln, osiem kg, dziesięć cm) jest poprawne? Coraz częściej widuję taki zapis, który w moim odczuciu wydaje się być nieco nieestetyczny – lepiej wygląda dwa miliony czy 2 miliony.
Z poważaniem,
Dawid Rutkowski

Po wartościach liczbowych wyrażonych słownie nie stosuje się międzynarodowych oznaczeń jednostek miar. Używa się ich wyłącznie po wartościach liczbowych wyrażonych cyframi, ewentualnie w pewnych typach tekstów – po wartościach wyrażonych cyframi i skrótem literowym, por.

Długość odcinka wynosi 5 km (nie: Długość odcinka wynosi pięć km)
Powierzchnia Bangladeszu wynosi 144 tys. km² (nie: Powierzchnia Bangladeszu wynosi 144 tysiące km²)

Dopuszczalne jest ponadto stosowanie po liczbach zapisanych z użyciem cyfr oraz cyfr i skrótów literowych pełnych nazw jednostek miar, np. 25 kilometrów, 12 mln ton.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego