Limerick

 
Limerick
30.03.2016
Toczy sie obecnie dyskusja na FB czy nazwę miasta Limerick w Irlandii można odmieniać. Mieszka tam bardzo dużo Polaków i potocznie mówi sie np. w Limeryku, do Limeryka. Czy praktyka językowa rzeczywiście może spowodować zmianę dotychczasowo stosowanej zasady? Padł argument, że nazwę tę można odmieniać, ponieważ taka jest od ponad 10 lat powszechna praktyka mieszkających tam (i znających mieszkających tam) Polaków.

Dziękuję za wyjaśnienie.
Nazwa Limerick istotnie nie była odmieniana (jako nieodmienną traktuje ją wciąż Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego ). Działo się tak zapewne dlatego że w polszczyźnie nie była często używana. Odkąd jednak pojawili się tam Polacy, zaistniała potrzeba posługiwania się nią w sposób jak najbardziej wygodny, czyli odmieniania jej, a przede wszystkim spolszczenia.
Z Pańskiego listu wynika, że w użyciu są formy ze spolszczonym zapisem: Limeryk, w Limeryku itd. Być może taka praktyka wpłynie za jakiś czas na kodyfikację tej nazwy i obok oryginalnej Limerick będziemy mieć zaadaptowaną do polszczyzny Limeryk.
O ile polskojęzyczna pisownia tej nazwy może być wciąż sporna, o tyle jej odmiana wydaje się całkowicie uzasadniona – wynika ona bowiem z naturalnego procesu adaptacji obcej nazwy do języka polskiego. Zresztą, już wydany kilka lat temu w PWN-ie Słownik nazw geograficznych Jana Grzeni wskazuje na możliwość deklinacji nazwy Limerick, dopuszczając jednocześnie jej nieodmienność. Jedyne, o co można się spierać, to forma dopełniacza – z Pańskiego listu wynika, że brzmi ona: (do) Limeryka (w wersji z niespolszczoną pisownią byłoby to: Limericka), natomiast wspomniany słownik podaje postać z końcówką -u: (do) Limericku.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego