Listek a liścik

 
Listek a liścik
7.10.2019
Mały liść to listek, a mały list to liścik. Czy mogę prosić o wyjaśnienie, dlaczego zdrobnienia przyjęły akurat takie wersje?
Z poważaniem
EZ
Rzeczywiście, można by sądzić, że zdrobnieniem wyrazu list będzie listek, a zdrobnieniem liścialiścik. Jest jednak odwrotnie, co należy wiązać z pochodzeniem tych nazw. Otóż początkowo była jedna nazwa odnosząca się i do kartki papieru, i do elementu rośliny – list (od niej stworzono rzeczownik zbiorowy to liście – a od niego powstał wtórnie mianownik ten liść). Zdrobnieniem listu – w obu znaczeniach – był listek (było ono używane jeszcze w XIX wieku w odniesieniu do kartki). W XVIII wieku pojawił się liścik – na oznaczenie małego listu; oba zdrobnienia funkcjonowały więc przez pewien czas równolegle. Po jakimś czasie każde ze zdrobnień się wyspecjalizowało i dzisiaj listek to ‘mały liść’, a liścik to ‘mały list’ (odwrotnie, niżby się można spodziewać).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego