MMAe XV

 
MMAe XV
15.05.2019
Witam, co oznacza skrót MMAe XV 101 w słowniku staropolskim S. Urbańczyka? Występuje on po cytacie do słowa opona: „Pro gunfis ferreis ad distentandum purpureum pauimentum dictum oppona super lectum … regis” MMAe XV 101?
Pomocy
Z poważaniem
MMAe XV – Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Pomniki dziejowe wieków średnich do objaśnienia rzeczy polskich służące, Kraków 1874 i n. T. XV: Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wydał Franciszek Piekosiński, Kraków 1896. (w zasobach internetowych np.: https://polona.pl/item/rachunki-dworu-krola-wladyslawa-jagielly-i-krolowej-jadwigi-z-lat-1388-do-1420,NzE5MDQz/#info:metadata). Można się dowiedzieć z tego dzieła wiele o życiu codziennym i np. upodobaniach kulinarnych dworu królewskiego na Wawelu. Gorąco zachęcam do lektury.
Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego