Maskulinizm czy maskulizm?

 
Maskulinizm czy maskulizm?
10.02.2020
Dzień dobry. Czy poniższa definicja (próba definicji) odnosi się do maskulizmu czy maskulinizmu? To szereg ruchów społecznych i politycznych oraz ideologii, które łączy wspólny cel, czyli zdefiniowanie, uzyskanie i utrzymywanie równości płci pod względem politycznym, ekonomicznym, osobistym i społecznym. Przyjmuje stanowisko, że w społeczeństwach Zachodu priorytetowo traktuje się kobiecy punkt widzenia oraz że mężczyźni są w nich traktowane nieuczciwie.
Pytanie należałoby zadać raczej socjologowi, bo dotyczy ono terminu specjalistycznego, a nie kwestii językowej. Mogę jedynie zreferować wynik swych poszukiwań w internecie – nazwy maskulinizm i maskulizm używane są zamiennie (w znaczeniu, które zostało podane w pytaniu).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego