Masz tam pójść

Masz tam pójść
20.11.2006
20.11.2006
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy czasownik mieć w zdaniach typu „On ma coś zrobić”, „Masz tam pójść” w polszczyźnie oficjalnej jest użyty poprawnie. Czy nie powinno używać się w takich konstrukcjach czasowników modalnych musieć lub powinien?
Za odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam.
Alicja T.
Cytowane zdania są poprawne, można ich używać zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i publicznych. Kontekst powinien wyjaśniać, czy dane połączenie czasownika mieć z bezokolicznikiem mówi o czyimś zamiarze („Książka miała być wycofana ze sprzedaży”), przewidywanym rozwoju wypadków („W pozostałej części kraju nadal ma padać”), nieuchronnej konieczności („Niech się stanie, co się ma stać”), powinności („Macie spać, a nie rozmawiać”), niesprawdzonych informacjach („Opowiadano mi, że Stalin miał pochwalić jeden z wierszy Achmatowej”), istnieniu czegoś („Mam co robić, nie nudzę się”). Przykłady zaczerpnąłem z Innego słownika języka polskiego PWN.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego