Melua jak statua

 
Melua jak statua
30.12.2011
Szanowni Państwo,
pytanie dotyczy nazwiska Melua. Przyjmując, że nazwiska żeńskie o zakończeniu -a odmieniamy jak rzeczowniki o podobnym zakończeniu, w powyższym przypadku – jak sądzę – mamy dwie możliwości odmiany (tak jak statua). Czy którąś z form dopełniacza można uznać za podstawową?
Nie da się odmieniać tego nazwiska, ignorując odmianę wspomnianego rzeczownika pospolitego. W wyniku analizy tekstów internetowych stwierdziłem, że w zwyczaju językowym przeważa forma statuy. W nazwie sławnego posągu forma Statuy Wolności stanowi ok. 2/3 użyć. Można to uzasadnić wymową, bo w mianowniku wymawiamy zwykle [statuła], wbrew Wielkiemu słownikowi poprawnej polszczyzny, który w tym haśle podaje dyskusyjne informacje na temat wymowy. Taka wyjściowa forma fonetyczna prowadzi oczywiście do pochodnej statuy, którą trzeba uznać za podstawową.
W takim razie trzeba też mówić o piosenkach Katie Meluy.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego