Mickiewiczowie dzisiaj

Mickiewiczowie dzisiaj
11.05.2006
11.05.2006
Moje pytanie dotyczy nazwisk zakończonych na -wicz. W rodzinie Mickiewiczów (Mickiewiczowie) był Adam Mickiewicz i Celina Mickiewiczowa, a córka Mickiewiczówna. Obecnie kobiety (żony i córki) przyjmują nazwiska jak mąż, a więc Celina Mickiewicz. Czy w takim wypadku piszą na wizytówce C. A. Mickiewiczowie, C. A. Mickiewicz czy C. A. Mickiewicze? Czy można do szkoły zapisać córkę Mickiewiczównę?
Nazwiska zakończone na -icz typu Mickiewicz przybierają formę liczby mnogiej Mickiewiczowie. W dopełniaczu (państwa) Mickiewiczów, w celowniku (państwu) Mickiewiczom itd.
Na wizytówce więc należy napisać: Celina i Adam Mickiewiczowie (formy liczby mnogiej Mickiewicz i Mickiewicze nie są poprawne). Dodajmy, że na wizytówkach przyjęte jest umieszczanie przed nazwiskiem imienia czy imion w pełnej postaci – nie inicjałów imion.
Nazwisko córki Mickiewicza może obecnie przybrać formę Mickiewiczówna, ale nie jest to forma urzędowa, tylko zwyczajowa. Dlatego w dokumentach szkolnych figurować będzie nazwisko Mickiewicz. Kobiety dorosłe, które chcą posługiwać się formą nazwiska na -ówna, mogą tę formę wprowadzić do swoich dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego (następnie do dowodu osobistego itp.). Będzie to wówczas urzędowa forma ich nazwiska.
Zwyczaj posługiwania się panieńską formą nazwiska (bez względu na stan cywilny jego nosicielki) spotykany był szczególnie w kręgach artystycznych, por. Zofia Kucówna. Obecnie, w związku z dążeniem do równych praw kobiet i mężczyzn, coraz częściej spotyka się nazwiska zamężnych kobiet w postaci dwuczłonowej, zawierającej nazwisko panieńskie i nazwisko męża, np. Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego