Midrasz

 

Midrasz

18.09.2020

Dzień dobry. Proszę o wyjaśnienie, jaka jest poprawna forma dopełniacza (w liczbie pojedynczej i mnogiej) rzeczownika midrasz: midrasza czy midraszu, midraszy czy midraszów?

Pozdrawiam, JP

Rzeczownik midrasz ma dwa znaczenia (podaję za „Wielkim słownikiem języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych” PWN (wersja elektroniczna, 2018): 1. 'w judaizmie metoda interpretacji i komentowania tekstów biblijnych poprzez odszukiwanie ich sensu przenośnego, nieliteralnego', 2. 'zbiór takich komentarzy do Biblii zawierający normy postępowania (Halacha) i dydaktyczne opowiadania, sentencje i przypowieści (Hagada), przekazywane ustnie przez rabinów i spisane w XI w.'. Wspomniany słownik podaje oboczne formy dopełniacza liczby pojedynczej: midrasza i midraszu, przy czym kolejność jest nieprzypadkowa – forma podana jako pierwsza ma na ogół więcej poświadczeń. W liczbie mnogiej używa się tego wyrazu tylko w drugim ze znaczeń – tu także funkcjonują dwie formy: midraszów i midraszy, co z kolei rejestruje „Słownik gramatyczny języka polskiego" M. Wolińskiego i in., wyd. IV on line, Warszawa, 2020. 

 

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego