Międzyobiektowy

 
Międzyobiektowy
27.11.2018
Zastanawia mnie pisownia słowa międzyobiektowy używanego w mojej branży gazowniczej. Czy pisać to słowo razem, czy pisać je osobno? Przykład użycia: gazociąg międzyobiektowy.
Mowa o czymś, co znajduje się między obiektami. Konstrukcja między obiektami to wyrażenie przyimkowe (między – przyimek, obiekt – rzeczownik). W przymiotnikach utworzonych od takich wyrażeń wszystkie elementy zapisujemy łącznie, por. nad morzem – nadmorski, na rogu – narożny, pod wodą – podwodny. Wobec tego poprawny zapis to międzyobiektowy.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego