Mieszkańcy miejscowości Trzcianka

Mieszkańcy miejscowości Trzcianka

6.02.2023
6.02.2023

Jak nazywa się mieszkańców miejscowości Trzcianka? Byliby to: "trzcianczanin", "trzcianczanka" i "trzcianczanie"? Często spotykam się z twierdzeniami, że w tym odniesieniu powinny być podane odpowiednio takie nazwy: "trzcianianin", "trzcianianka" i "trzcianianie". Sądzę jednak, że ten drugi wariant odpowiadałby takiej nazwie miejscowości: Trzciana. Proszę o odpowiedź.

Za nazwy najbardziej funkcjonalne należy uznać formy: trzcianczanin, trzcianczanka i trzcianczanie. Bez problemu bowiem powiążemy je z nazwą własną miejscowości Trzcianka. Z kolei formy typu: trzcianianin, trzcianianka i trzcianianie, które także spotyka się w uzusie w odniesieniu do mieszkańców Trzcinaki, można byłoby zaakceptować na prawach pobocznych wariantów. Zdarza się – i to nierzadko – że od nazwy danej miejscowości możemy utworzyć dwie, a w skrajnym wypadku nawet trzy nazwy mieszkańców, por. np. leszczynianin, lesznianin, leszcznianin.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego