Mikko

 
Mikko
15.04.2016
Zgodnie z artykułem na temat odmiany imion obcych, większość imion męskich zakończonych na o się odmienia. Nie odmienia się imion krótkich, w tym dwusylabowego imienia Ugo. Jak wobec tego odmieniać fińskie imię Mikko? Jak decydować, które obce imiona męskie zakończone na o się odmienia, a które nie?
Proszę zauważyć, że informacja o braku odmiany krótkich imion (a także imienia Delano) brzmi: „Większość krótkich imion […] nie odmienia się. Większość – a zatem nie wszystkie (odmieniają się przecież np. Otto, Hugo, Bruno). Uwaga ta została sformułowana na podstawie uzusu, zwyczaju językowego – przyjęło się mówić: z Leo Beenhakkerem, drużyna prowadzona przez Leo Beenhakkera, dzieła Theo van Gogha itd., nie ma jednak zasady, która by nakazywała używanie takich form. Zasada bowiem mówi wyraźnie, że imiona zakończone na -o odmieniamy.
Czy w związku z tym imię Mikko należy odmienić? Na pewno nie będzie to błędem. Jeśli jednak utrwalił się zwyczaj nieodmieniania go, lepiej pozostawić go w formie mianownikowej.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego