Miły

 
Miły
21.11.2017
Jakie jest pochodzenie słowa miły? Ciekawi mnie to ze względu na etymologię angielskiego słowa nice, które oznacza głupka, naiwniaka, człowieka godnego politowania.
Zastanawiam się czy w języku polskim jest podobnie.

Dziękuję pozdrawiam
Przymiotnik miły jest kontynuantem prasłowiańskiego *milь ‘sprawiający przyjemne wrażenie, przyjemny, życzliwy; drogi, kochany; budzący współczucie, miłosierdzie’, który z kolei wywodzi się z praindoeuropejskiego *mēḭ- / *mōḭ- / *mī ‘drogi, przyjemny, łagodny’ (podaję za Słownikiem etymologicznym języka polskiego W. Borysia, Kraków 2005, s. 329).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego