Modernizacja pisowni galicyjskich nazw własnych instytucji

 
Modernizacja pisowni galicyjskich nazw własnych instytucji
16.05.2018
Interesuję się hobbistycznie historią, głównie w zakresie dotyczącym mojej rodzinnej miejscowości Świątniki Górne. Opisując historię z okresu zaboru austriackiego, natrafiłem na dylemat co do pisowni nazw własnych, urzędów galicyjskich itp., gdyż oficjalnie wszystkie przymiotniki w nazwach były pisane mała literą czyli np. był Sejm krajowy, Towarzystwo Czytelni ludowej, cesarsko-królewska Szkoła ślusarska itd. Czy używając nazw tych instytucji powinno się pisać zgodnie ich oryginalnym zapisem czy według współczesnych norm ortograficznych.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Czerwiński
Przywołując w tworzonym obecnie tekście nazwy indywidualne (jednostkowe) dawnych galicyjskich urzędów, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw, zakładów itp., podajemy je zgodnie ze współczesną normą ortograficzną, tzn. z użyciem wielkich liter. Tylko występujące w tych nazwach przyimki, spójniki oraz wyrażenia typu: imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw itp. piszemy małą literą.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego