Modernizacja tekstu cytatu

 
Modernizacja tekstu cytatu
11.01.2018
Szanowni Państwo,
czy robiąc korektę współczesnego tekstu, w którym przytoczony jest fragment sformułowanej przed wieloma laty reguły zakonnej, ingerować w ortografię tego cytatu i uwspółcześnić w nim pisownię nie z imiesłowami przymiotnikowymi? Jak postępować w innych podobnych sytuacjach, na przykład gdy cytuje się fragment brewiarza albo Pisma Świętego? Zachować czy zmienić pisownię oryginału?

Proszę o poradę
Halina Mastalska
Jeśli cytat nie stanowi ilustracji zagadnień filologicznych (m.in. związanych z dawnym zapisem) i jest przeznaczony dla niespecjalistów, edytor winien poddać tekst przytoczenia modernizacji. W zakresie ortografii w tekstach pochodzących z XIX i początku XX wieku modernizacji podlega najczęściej: a) pisownia małymi i wielkimi literami (ma być zgodna ze współczesną normą, np. Generał → generał, żyd → Żyd), b) pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem (ma być zgodna ze współczesną normą, np. mniemy → mnie by, zdaleka → z daleka, bom-ci → bom ci), c) pisownia samogłosek ścieśnionych é i ó (pisownię wyrazów z tymi literami sprowadza się do pisowni dzisiejszej, np. chłodnéj → chłodnej, bożéj → bożej, tłómok → tłumok, żóraw → żuraw), d) tzw. pisowni joty oddawanej przez i, j, y (pisownię wyrazów z tymi literami sprowadza się do pisowni dzisiejszej, np. dyadem → diadem, miljon → milion), e) innych form (mają być zgodne ze współczesną pisownią, np. rzempolić → rzępolić, puhar → puchar, strzedz → strzec). W zakresie fleksji modernizacji podlegają: a) końcówki narzędnika i miejscownika liczby pojedynczej przymiotników rodzaju nijakiego oraz liczby mnogiej przymiotników rodzaju niemęskoosobowego, np. (była dzieckiem) zepsutem(była dzieckiem) zepsutym, szerokiemi (krokami)szerokimi (krokami), b) końcówka biernika rzeczowników miękkotematowych rodzaju żeńskiego, np. (poszedłem na) pensyą(poszedłem na) pensję. Modernizacji powinna również podlegać interpunkcja (ma być zgodna ze współczesną normą przestankowania).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego