NRD-owiec czy Enerdowiec?

 
NRD-owiec czy Enerdowiec?
13.06.2002
Jak poprawnie napisać nazwę mieszkańca NRD: NRD-owiec czy Enerdowiec?
Leksykalizacja skrótowca, czyli przejście od postaci PKS do postaci pekaes (z czym może, jak w tym przykładzie, wiązać się zmiana znaczenia, ale nie musi), to zmiana świadcząca o tym, że skrótowiec jest często używany. Leksykalizacja skrótowych nazw państw i wyrazów pochodnych świadczy też o pewnym deprecjonowaniu desygnatu, por. PRL i Peerel (a nawet peerel – małą literą). Nazwa NRD jest semantycznie bliższa nazwie PRL, dlatego trzeba liczyć się z tym, że forma Enerdowiec będzie odbierana jako nonszalancka lub nawet lekceważąca i że będzie kojarzyć się z pogardliwym Enerdówkiem. Forma NRD-owiec jest pod tym względem bezpieczniejsza, choć też nacechowana potocznością. Neutralnym określeniem jest mieszkaniec NRD lub Niemiec z NRD.
Jeszcze bardziej lekceważąca ta sama nazwa będzie w zapisie małą literą: enerdowiec. Niektore słowniki zresztą tylko taki zapis podają. Ponieważ jednak potoczne nazwy mieszkańców państw i członków grup etnicznych mają często wariantywną pisownię – wielką lub małą literą – myślę, że i wypadku omawianego wyrazu taka oboczność jest uzasadniona.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego