Na Teamsie czy na Teamsach?

Na Teamsie czy na Teamsach?

12.02.2021
12.02.2021

Pracujemy na Teamsie czy Teamsach?

Nazwa narzędzi, o które Pan pyta, to Microsoft Teams, zwyczajowo określane w polszczyźnie jako (ten) Teams lub

(te) Teamsy. Za przypisaniem temu rzeczownikowi liczby pojedynczej (Teams) przemawia fakt, że przypomina on rzeczownik singularny (np. las, pies). Za uznaniem go za formę liczby mnogiej (Teamsy) zaś przemawia to, że w języku, w którym on powstał (w angielskim) jest to nazwa własna w liczbie mnogiej właśnie. Oba sposoby przypisania nazwie liczby mają swe uzasadnienie. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z dość powszechnym w języku zjawiskiem depluralizacji, polegającym na tym, że wykładnik liczby mnogiej wyrazu obcego traktujemy w polszczyźnie jako zakończenie tematu liczby pojedynczej  (por. klips, drops to polska liczba pojedyncza angielskich rzeczowników w liczbie mnogiej: clips, drops). Z sytuacją opisaną w drugim wypadku mamy do czynienia wówczas, gdy używamy zagranicznych nazw własnych (np. nazw klubów sportowych czy zespołów muzycznych): Beatlesi nagrali płytę

Tak więc możliwe jest używanie nazwy narzędzi informatycznych w obu postaciach: używamy Teamsa, pracujemy na Teamsie itd. oraz używamy Teamsów, pracujemy na Teamsach itd. Szybka kwerenda internetu pokazuje, że obie formy są mniej więcej jednakowo rozpowszechnione.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego