Na Ukrainę czy do Ukrainy?

Na Ukrainę czy do Ukrainy?

17.11.2021
17.11.2021

Dzień Dobry. Skoro mówimy do w kontekście państwa (do Polski, do Dominikany, do Rosji), to dlaczego mówimy na Ukrainę, na Białoruś? Czy to wersje niepoprawne i powinno się mówić do i w w zestawieniu z tymi krajami?

Szanowna Pani,

choć słowniki dają pierwszeństwo konstrukcjom: na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę, na Słowację (oraz: na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, na Słowacji), to w tekstach coraz częściej pojawiają się – zgodne z systemem języka – wyrażenia z przyimkami do (do Ukrainy, do Białorusi itd.) i w (w Ukrainie, w Białorusi itd.), stosowane zresztą powszechnie przed XIX wiekiem. Te drugie zyskują coraz większą akceptację, można więc sądzić, że niebawem oba typy konstrukcji będą równoprawne.

Szczegółowo kwestię tę opisuje prof. Marek Łaziński w artykule pt. „Przyimki na, w oraz do przed nazwami państw, krajów i krain. Historia i współczesne wahania normatywne” opublikowanym w nr. 1/2021 czasopisma „Język Polski”.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego