Naładowywać

Naładowywać

18.06.2021

Czy „naładowywać” znaczy to samo co „ładować”? Analogiczne czasowniki:

chorować → zachorować → zachorowywać

smarować → nasmarować → nasmarowywać

literować → przeliterować → przeliterowywać

czyścić → wyczyścić → wyczyszczać.


Czy znaczenie takich dwóch czasowników niedokonanych jest takie samo?

Moje pytanie nie dotyczy tych konkretnych czasowników, ale ogólnie.

Czym się charakteryzują takie czasowniki z infiksem -yw-? Syntaktycznie to derywaty od formy czasownika dokonanego, a semantycznie?

Naładowywać jest niedokonanym odpowiednikiem naładować – oba czasowniki mają po kilka znaczeń, z których podstawowe to (podaję za Wielkim słownikiem języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN): ‘ładując, pakując, wypełniać (wypełnić) coś po brzegi; dużo czegoś wkładać (włożyć) gdzieś’ (naładować wóz cegłą, naładować do ciężarówki żwiru). Oprócz niego czasowniki te realizują znaczenia, których wspólnym elementem jest ten związany z wypełnianiem czegoś – nawet w rozumieniu przenośnym (naładować / naładowywać kogoś optymizmem, naładować / naładowywać pistolet itd.).


Naładowywać nie jest tożsame znaczeniowo z ładować – ma więcej cech semantycznych niż ładować. Sufiks (nie: interfiks) -yw- służy głównie wskazaniu na częstotliwość czy procesualność czynności – służy do utworzenia czasownika niedokonanego od dokonanego (naładować – naładowywać).


Z podanych w pytaniu czasowników zawierających sufiks -yw- dwa nie istnieją: zachorowywać i nasmarowywać.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego