Nazwa Szczyrzyc

 

Nazwa Szczyrzyc

6.12.2020

Jaka jest etymologia nazwy miejscowości w województwie małopolskim Szczyrzyc

Ustalenie pochodzenia nazwy miejscowej Szczyrzyc okazało się zadaniem trudnym, niemożliwym do wykonania bez pomocy uczonych mających wielkie doświadczenie w badaniach onomastycznych, którzy zajmują się zespołowo przygotowaniem wielotomowego leksykonu encyklopedycznego „Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany”. Właśnie redagowany jest tom XVI (Stb-Sy) i XVII (Sz-Ś) tego imponującego dzieła. Dzięki konsultacjom z prof. dr hab. Urszulą Bijak i uzyskanemu wglądowi do roboczego hasła (Szczyrzyc) – za co serdecznie Pani Profesor dziękuję – udało się rozwiać moje wątpliwości, związane z pierwotną budową tego słowa (mylnie przyjąłem pierwotną postać przyrostka *−itjь zamiast typowo dzierżawczego *−jь). Z poczynionych ustaleń wynika jednoznacznie, że ta dzierżawcza (wskazująca na właściciela) nazwa miała udokumentowaną już w XIII w. postać Czyrzycz ― zupełnie prawidłową, skoro pochodzi od nazwy osobowej Cyrzyk/Czyrzyk, która uległa w zakończeniu zmianie po dodaniu przyrostka. Autorzy tłumaczą zmianę na początku słowa ciekawym procesem absorbcji przyimka w często używanej frazie (skąd?) z Czyrzycz Szczyrzyc.

Kazimierz Sikora, Uniwersytet Jagielloński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego