Nazwisko Gajdarżi

Nazwisko Gajdarżi

9.10.2022
9.10.2022

Szanowni Państwo, prowadzę zajęcia z języka polskiego na Politechnice Odeskiej (Ukraina). Mamy studentkę Gagauzkę Katarzynę Gajdarżi. Pytanie dotyczy odmiany jej nazwiska w liczbie mnogiej. Reguły języka polskiego każą odmieniać nazwiska takiego typu jak przymiotniki, jednak mianownik liczby mnogiej napisałabym tak: państwo Gajdarżiowie (nie ma państwa Gajdarżich, dzięki państwu Gajdarżim, znam państwa Gajdarżich, idę z państwem Gajdarżimi, myślę o państwu Gajdarżich, państwo Gajdarżiowie!

Obce nazwiska zakończone w mianowniku na i mają w mianowniku liczby mnogiej końcówkę rzeczownikową -owie, jednak w przypadkach zależnych uzyskują końcówki typowe dla deklinacji przymiotnikowej, por.

M. Gajdarżiowie

D.B. Gajdarżich (nie: *Gajdarżiów)

C. Gajdarżim

N. Gajdarżimi

Ms. Gajdarżich

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego