Nazwisko Wawręta

 
Nazwisko Wawręta
15.07.2019
Pani Krystyna Wawręta i Pan Zbigniew Wawręty. Zapraszam więc Panią Krystynę Wawrętą i Pana Zbigniewa Wawrętego? Państwa Wawrętych czy Państwa Wawrętów?
Mamy tu do czynienia z nazwiskiem przymiotnikowym – żeńskim zakończonym na -a i męskim zakończonym na -y. Aby ułatwić sobie odmianę (na razie tylko w liczbie pojedynczej), można poszukać podobnych słów, których formy nie budzą naszych wątpliwości, np. zamknięta, zamknięty. Formami biernika będą zatem: Wawretą (jak zamkniętą – Widzę zamkniętą bramę) i Wawrętego (jak zamkniętego – Widzę zamkniętego psa). W liczbie mnogiej takie nazwiska odmieniamy także przymiotnikowo (państwa Wawrętych), jednak w mianowniku mogą mieć one końcówkę rzeczownika (państwo Wawrętowie).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego