Nazwy jednostek wojskowych

 

Nazwy jednostek wojskowych

17.01.2021

Czy radzieckie i rosyjskie jednostki (oddziały, związki taktyczne i operacyjne) należące do Gwardii, należy określać jako „gwardyjskie”, czy też po prostu „Gwardii” (np. 4 Armia Pancerna Gwardii, czy 4 Gwardyjska Armia Pancerna)?

Jeżeli obie formy są dopuszczalne, która z nich powinna mieć pierwszeństwo?

W Imperium Rosyjskim, ZSRR oraz w Rosji elitarnym jednostkom wojskowym nadawano miano gwardii (wł. guardia ‘straż’). W wielu wypadkach nazwy tych jednostek otrzymały w polskiej literaturze przedmiotu swoje polskojęzyczne ekwiwalenty. W nomenklaturze można spotkać oba przywołane w pytaniu określenia, por. np. 1. Gwardyjska Armia Pancerna (ros. 1-я гвардейская танковая армия), 10. Gwardyjski Korpus Pancerny (ros. 10-й гвардейский танковый корпус), 2. Gwardyjska Tamańska Dywizja Zmechanizowana (2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия), ale: 16. Dywizja Strzelecka Gwardii, 2. Korpus Strzelecki Gwardii. Podczas tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski należy każdorazowo sprawdzić brzmienie określonej nazwy w tekstach z dziedziny wojskowości czy historii opublikowanych przez renomowane wydawnictwa.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego