Nazwy miejscowości Konya, Antakya, Antalya należy odmieniać

 
Nazwy miejscowości Konya, Antakya, Antalya należy odmieniać
10.10.2018
Szanowni Państwo,
czy tureckie nazwy miejscowości, np. Konya, Antakya, Antalya, powinny być odmieniane (Konyi, Antakyi itd.)? Niepokoi mnie to, że niemal we wszystkich materiałach w internecie autorzy pozostawiają je w mianowniku. 
Z wyrazami szacunku 
Regina Gromacka
Nazwy Konya, Antakya, Antalya [wym. konja, antakja, antalja] są rodzaju żeńskiego, a więc należy je obowiązkowo odmieniać: D.C.Ms. Konyi, Antakyi, Antalyi, B. Konyę, Antakyę, Antalyę, N. Konyą, Antakyą, Antalyą. Potwierdza to Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego (Warszawa 2010, s. 200; hasło Antalya).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego