Nazwy urzędów jednoosobowych

Nazwy urzędów jednoosobowych

19.10.2021
19.10.2021

Szanowni Państwo!

W moim przedsiębiorstwie podległym marszałkowi województwa xxx przygotowujemy jubileuszową publikację, do której kurtuazyjne słowo wystosował właśnie marszałek. Marszałek kończy podpisem:

Imię Nazwisko

Marszałek

Województwa Wszystkodużymiliterami

Jak, Państwa zdaniem, powinien wyglądać podpis marszałka? Gdyby się zgodzić na „marszałka” małą literą, to czy nazwę województwa też trzeba by małą?

Serdecznie pozdrawiam

Zofia Łoś

Zasadniczo zarówno nazwy urzędów jednoosobowych, jak i nazwy jednostek administracyjnych piszemy małą literą, por. np. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, premier, wojewoda śląski, województwo mazowieckie, powiat przemyski.

W wypadku nazw urzędów jednoosobowych czyni się wyjątek i nazwy tego typu zapisuje od wielkich liter w aktach prawnych, por. np. ...akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; ...zatwierdza Prezes Rady Ministrów; Obrady Sejmu otwiera Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Rzecznik Praw Obywatelskich ma uprawnienia w zakresie...

Ponadto – zgodnie ze zwyczajem – pisownię wielkimi literami można stosować również w tekstach o innym przeznaczeniu, pod warunkiem że nazwa urzędu odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu:


Jan Kowalski został powołany na stanowisko Wojewody Koszalińskiego.

Zebranie otworzył Naczelnik Gminy Brzezinka Jan Malinowski.


Jeśli odwołamy się do powyższych zasad oraz zwyczajów pisowniowych, musimy stwierdzić, że w wypadku opisywanej w pytaniu sytuacji możliwa jest pisownia oboczna:


Jan Kowalski

marszałek województwa podkarpackiego


albo:


Jan Kowalski

Marszałek Województwa Podkarpackiego


W tym drugim wypadku nazwa województwa jest jednocześnie elementem składowym nazwy urzędu jednoosobowego.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego