Netmedia

Netmedia
21.03.2011
21.03.2011
Odpowiadam za komunikację w Netmedia SA. I spotykam się z wątpliwościami, jak powinna być odmieniana nazwa spółki. Ścierają się dwie koncepcje: Netmedii / Netmediów. Czy powinno się traktować Netmedia jako nazwę własną i odmieniać: prezes Netmedii, pracuję w Netmedii? Jeśli odmieniamy nazwę własną spółki jak słowo media (traktujemy netmedia jako branżę mediów sieciowych), to czy prezes spółki jest prezesem całej branży? Czy pracownik netmediów to pracownik branży czy spółki?
Netmedia jest nazwą własną, niezależnie od tego, jak się ją odmienia. Jest to oczywiście nazwa spółki (na co zresztą wskazuje skrót SA), a nie całej branży telekomunikacyjnej. O tym, żeby prezes spółki był jednocześnie prezesem całej branży, nawet nie myślę. Branża nie jest przecież strukturą tego rodzaju, aby mogła mieć prezesa. Ale może Pan rozumie słowo branża inaczej niż ja?
Przejdę do kwestii odmiany nazwy spółki. Media to rzeczownik odmienny tylko w liczbie mnogiej: mediów, mediom itd. Myślę, że w taki sam sposób powinny się odmieniać Netmedia, dosłownie 'media sieciowe'.
Zdarza się wprawdzie, że struktura i geneza nazwy zaciera się w świadomości jej użytkowników, za czym mogą następować zmiany w sposobie jej użycia. By nie szukać daleko, przypomnę, że Wydawnictwo Naukowe PWN ma w swojej nazwie skrót dawnej nazwy Państwowe Wydawnictwo Naukowe, jego obecna nazwa jest więc – dla osób pamiętających poprzednią – pleonastyczna. Być może kiedyś dojdzie do zatarcia struktury nazwy Netmedia i słowo to zacznie się odmieniać jak tragedia. Na razie jednak, jak sądzę, jest na to za wcześnie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego