Nie łączmy pytań!

 
Nie łączmy pytań!
12.07.2010
Dzień dobry!
1. Pełna – statutowa – nazwa jednostki organizacyjnej to Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Jak zatem nazwać szefa takiej jednostki? Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Krakowie? Czy może jednak: dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie?
2. Czy coś może zmniejszyć się dwukrotnie? To, że może być dwa razy mniejsze, to oczywiste! Ale zmniejszyć się dwukrotnie? Wydaje się, że jednokrotność jest tu nieprzekraczalną granicą?
Z poważaniem,
P.S.
Ad 1) Chodzi tu o dwie sprawy. Pierwszą jest użycie wielkiej litery w słowie dyrektor. Zapis nazw tego typu reguluje zasada [85] WSO, a wynika z niej, że za podstawowy należy uznać zapis literą małą, wielka litera może zaś wystąpić jako wariant (najlepiej jednak w danym tekście stosować tylko jeden z nich). Drugą sprawą jest szyk elementów w nazwie. Nie można żadnemu z nich zarzucić błędu, ale stylistycznie zręczniejszy jest drugi: dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie.
Ad 2) Frazeologizm zmniejszyć się dwukrotnie oznacza ubytek czegoś o połowę. Jeśli więc w zeszłym miesiącu kupiliśmy dwie książki, a w obecnym jedną, to nasze zakupy „zmniejszyły się dwukrotnie”. Z językoznawczego punktu widzenia konstrukcja taka nie budzi zastrzeżeń.
Jan Grzenia
  1. 12.07.2010
    Ponawiamy apel do korespondentów poradni o niełączenie pytań w jednym liście. Jeśli pytania są z różnych dziedzin, uniemożliwia to ich poprawną kategoryzację (w rezultacie najczęściej trafiają do kategorii „różne''), a tym samym utrudnia innym korzystanie z poradnianego archiwum.
    Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego