Nie lubili i ledwo sobie radzili

Nie lubili i ledwo sobie radzili

19.05.2022
19.05.2022

Czy poniższą wypowiedź – potoczną, w języku mówionym lub wymianie zdań na portalu społecznościowym –uznałaby Pani za błędną?

Słyszę, że spora część nauczycieli nie lubiła i ledwo sobie radziła z matematyką. Z imiesłowami też?

Chodzi o skrót od: nie lubiła (matematyki) i ledwie sobie z (nią) radziła.

Zdanie Spora część nauczycieli nie lubiła i ledwo sobie radziła z matematyką zawiera błędny skrót składniowy, polegający na pominięciu określenia (zaprzeczonego) czasownika (nie)lubić. Jeśli w zdaniu występują dwa wyrazy wymagające określeń w różnych formach, to nie można redukować tych określeń. A zatem skoro nie lubić wymaga dopełniacza (matematyki), a radzić sobie – konstrukcji „z + narzędnik” (z matematyką), to każdy z tych czasowników powinien zostać określony. Poprawna postać zdania to: Spora część nauczycieli nie lubiła matematyki i ledwo sobie z nią radziła. Dalsza część wypowiedzi zawiera formę z imiesłowami, która jest wymagana tylko przez radzić sobie (a już nie przez nie lubić). W takiej sytuacji lepiej posłużyć się jakąś formą omowną, np. To dotyczy też imiesłowów?

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego