Nieistniejące zachorowywać

 
Nieistniejące zachorowywać
10.06.2019
Szanowni Państwo,
czy forma zachorowuje jest poprawna? Często można usłyszeć w mediach, że np. wiele osób zachorowuje na jakąś chorobę. Czy nie należy raczej użyć w tym kontekście słowa zapada?

Z poważaniem
Anna Pachocka
Forma zachorowuje byłaby 3. osobą czasownika zachorowywać, ten jednak nie istnieje. Można się domyślać, że zachorowywać ma być niedokonanym odpowiednikiem dokonanego czasownika zachorować – tak jak zachorować to ‘stać się chorym’, tak zachorowywać miałoby oznaczać ‘stawać się chorym’. Takiej pary aspektowej jednak nie da się w polszczyźnie utworzyć.
Jeśli chodzi o łączliwość czasownika zachorować (i hipotetycznego zachorowywać), to nie ma przeciwskazań, by wchodził on w połączenia z nazwami chorób. Możemy więc powiedzieć: Zachorował na grypę, Wiele osób zachorowało na anginę, choć treść tę możemy też wyrazić za pomocą zwrotu „zapaść na + nazwa choroby”.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego