Niskopłatne (miejsce pracy)

 
Niskopłatne (miejsce pracy)
24.06.2019
Dzień dobry! Jaka jest prawidłowa pisownia: niskopłatne czy nisko płatne miejsce pracy?
Dziękuję bardzo za pomoc i łączę wyrazy szacunku.
Chodzi o przymiotnik złożony powstały z wyrażenia niska płatność, a zatem wyrażenie podane w e-mailu zapisuje się tak: niskopłatne miejsce pracy. Nisko- jest tutaj pierwszym członem owego złożenia (nisko- + przymiotnik płatny). Rozdzielnie napiszemy za to pracownik nisko opłacany, w którym to wyrażeniu człon nisko pozostaje przysłówkiem określającym imiesłów opłacany (jak opłacany? – nisko). Warto by wprowadzić hasło niskopłatny do następnych wydań Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod redakcją E. Polańskiego (ale czy takowe będą?).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego