No więc…

No więc…
3.04.2011
3.04.2011
W szkole zawsze powtarzają, że nie zaczyna się zdania od a więc i no więc – jaka jest tego podstawa gramatyczna?
Nauczyciele prawdopodobnie oczekują od swoich podopiecznych większej sprawności w budowaniu tekstów spójnych, co obejmuje m.in. umiejętność rozpoczynania wypowiedzi w nawiązaniu do wcześniejszego tekstu. Operowanie samym Więc…, No więc…, A więc… może być nużące, a w niestarannej wymowie (Ęc…) może irytować. Jak zwykle trzeba zachować zdrowy rozsądek: mechaniczna zamiana potocznego Więc… na książkowe Otóż… byłaby pretensjonalna, w wielu wypadkach wystarczy po prostu zacząć od właściwej treści, pomijając środki nawiązania. W każdym razie inicjalne Więc…, No więc…, A więc… nie jest błędem gramatycznym, trzeba je rozpatrywać raczej na płaszczyźnie komunikacyjnej.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego