O Michale Koźle

O Michale Koźle
12.07.2016
12.07.2016
Czy dobrze zostało odmienione nazwisko: Opinia o Michale Koźle?
Nazwisko Kozioł, używane w odniesieniu do mężczyzny, może zachowywać oboczności tematyczne, które występują przy odmianie identycznie brzmiącego rzeczownika pospolitego, lub też – właśnie dla odróżnienia go od nazwy zwierzęcia – może nie zmieniać formy tematu. Na pewno jednak nazwisko to należy odmienić.
Jeśli zastosujemy pierwszy ze wskazanych wzorów odmiany, to głoski kończące temat: zi, o, ł zamienią się w – odpowiednio – z, ø (zero morfologiczne, czyli brak głoski w miejscu, w którym w innej formie wyrazu głoska istniała), l. Wówczas nazwisko przybierze następujące formy: D. Kozła, C. Kozłowi (tu będzie inna niż w nazwie zwierzęcia końcówka – współczesna -owi zamiast archaicznej -u), B. = D., N. Kozłem, Ms. (o) Koźle.
Jeśli zaś zdecydujemy się na odmianę nietożsamą z nazwą zwierzęcia, to głoski kończące temat (zi, o, ł) pozostaną bez zmian: D. Kozioła, Koziołowi, B. = D., N. Koziołem, Ms. (o) Koziole.
Poprawne są więc dwie formy interesującego Pana wyrażenia: opinia o Michale Koźle i opinia o Michale Koziole, na pewno zaś nie: (!)opinia o Michale Kozioł, gdyż nie ma powodu, by nazwiska tego nie odmieniać.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego