O pisowni nie w towarzystwie w ogóle, na pewno

 
O pisowni nie w towarzystwie w ogóle, na pewno
11.02.2016
Szanowni Państwo,
chciałem zapytać, czy powinniśmy pisać partykułę nie (analogicznie do połączeń z bynajmniej i wcale) rozdzielnie z takimi wyrażeniami jak: w ogóle, tylko, na pewno i nigdy. Przykłady, które mam na myśli, to:
  1. Do w ogóle nie podjętych działań zaliczamy...
  2. Jego zachowanie było wymowne, na pewno nie neutralne, powodujące chaos.
  3. Człowiek nigdy nie naśladujący innych.
Z poważaniem
Czytelnik
Internauta przywołał regułę [182] 46.13 d) zawartą w części opisowej Wielkiego słownika ortograficznego PWN pod redakcją E. Polańskiego (Warszawa 2010, s. 84), że partykułę nie pisze się rozdzielnie, kiedy występuje po przysłówkach bynajmniej i wcale (dla podkreślenia prawdziwości sądu – wbrew przypuszczeniom, że mogłoby być inaczej, np. Urzędniczka bynajmniej nie opryskliwa, szybko mnie obsłużyła; Wcale nie śmieszny ten żart).
Myślę, że nie ma ona zastosowania z wyrażeniami w ogóle, na pewno i wyrazami tylko, nigdy . Napisałbym więc: 2) Jego zachowanie było wymowne, na pewno nieneutralne, powodujące chaos. W zdaniu 1) i zdaniu 3) mamy sytuację nieco inną. Występują w nich imiesłowy przymiotnikowe: bierny (podjętych) i czynny (naśladujący), które niespełna od 20 lat możemy z partykułą nie zapisywać łącznie (Do w ogóle niepodjętych działań zaliczamy...; Człowiek nigdy nienaśladujący innych). Ciągle jednak nie jest błędna pisownia rozdzielna (Do w ogóle nie podjętych działań zaliczamy...; Człowiek nigdy nie naśladujący innych).
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego