O wyrazie uchetany i jego związku z czasownikiem tachać

 
O wyrazie uchetany i jego związku z czasownikiem tachać
11.05.2018
Szanowni Państwo,

czy od czasu porady https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/uchetany-czy-uhetany;14758.html wiadomo coś więcej o tym wyrazie, czy nadal trudno stwierdzić, jak go zapisywać?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Wciąż nie zostało to skodyfikowane, w słownikach nie znajdziemy hasła uchetany/ uhetany… Niewykluczone, że punktem wyjścia naszych rozważań o pochodzeniu imiesłowu uchetany powinien być czasownik niedokonany tachać (‘dźwigać, nieść coś ciężkiego’), utworzony od postaci jednokrotnej taszczyć. Odnotowuje go z kwalifikatorem: potoczny, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny wydawnictwa „Kurpisz” pod red. H. Zgółkowej (Poznań 2003, t. 42, s. 213). Pierwotnie mogło więc chodzić o derywat imiesłowowy utachany (‘zmęczony dźwiganiem czegoś ciężkiego’) i jego wariant z głoską eutechany (przejście rdzeniowej samogłoski a w e wskutek niestarannej wymowy). A później ktoś zaczął mówić uchetany zamiast utachany/utechany, gdyż przestawił sobie głoski [χ] i [t], i tak już zostało. Pisownię uhetany należy raczej odrzuć jako niemającą uzasadnienia.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego