Obecność lub brak kropki na końcu dedykacji

Obecność lub brak kropki na końcu dedykacji
26.06.2017
26.06.2017
Czy, umieszczając w książce taki oto wpis, powinnam postawić na końcu kropkę: Nagroda dla Jana Nowaka za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie ?
Wpisywane odręcznie bądź typograficznie dedykacje, które mają formę zdań bądź równoważników zdań, nie wymagają kropki na końcu. Postawienie jej nie będzie jednak błędem. Może zresztą – jako że mamy do czynienia z sytuacją szkolną – postawić tę kropkę, by nie budzić u adresata dedykacji dysonansu poznawczego. W większości bowiem wypadków równoważniki zdania zamykamy kropką lub innym znakiem interpunkcyjnym, który może kończyć zdanie.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego