Oceniać po pozorach

 
Oceniać po pozorach
4.05.2017
W żadnym słowniku nie znalazłam wyrażenia oceniać po pozorach. Czy jest ono poprawne?
W zwrocie oceniać (kogoś) po pozorach mamy ślady dwóch konstrukcji. Pierwszą z nich jest wyrażenie „po + rzeczownik w miejscowniku”, która wskazuje na kryterium rozpoznawania faktów (Poznał ją po chodzie. Domyśliła się tego po zapachu). Druga to zwrot sądzić (kogoś) po czymś ‘wydawać o kimś opinię na podstawie czegoś’ (Nie sądź ludzi po wyglądzie. Po jego minie sądzę, że nie było dobrze). Ani w jednej, ani w drugiej jednak nie występuje czasownik oceniać. Lepiej więc powiedzieć (napisać): kierować się pozorami w ocenie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego